tái cơ cấu

  1. yuri

    Doanh nghiệp Nhật Bản: Lo ngại tái cơ cấu hàng loạt sẽ đẩy nhanh hơn ...Cứ 3 công ty thì có một công ty "không thể duy trì việc làm trong vòng một năm"

    Với việc ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ hai vào ngày 7 tháng 1, việc tái cơ cấu quy mô lớn các công ty đã trở thành hiện thực. Ông Norifumi Mizogami, một nhà báo nhân sự cho biết “nguồn lực tài chính của đất nước để giải quyết tình trạng thất nghiệp đang cạn kiệt, và các công ty hoạt động...
Top