tên lửa

  1. yuki1485

    Chính trị Cái bóng của Mỹ | Chính sách vũ trụ của Nhật Bản (2)

    Lần phóng vệ tinh thành công thứ 4 trên thế giới Lamda 4S loại số 5 với vệ tinh nhân tạo "Osumi" trên quỹ đạo được phóng vào tháng 2 năm 1970. Khi sự chiếm đóng của Quân Đồng minh kết thúc vào năm 1952 và chủ quyền của Nhật Bản được khôi phục hoàn toàn, việc nghiên cứu khoảng không vũ trụ bị...
  2. yuri

    Sản phẩm Tỷ lệ phóng tên lửa thành công của Nhật Bản cao nhất thế giới | Đọc kế hoạch cơ bản về vũ trụ lần thứ 4

    Kế hoạch vũ trụ cơ bản lần thứ tư được xây dựng để định hướng chính sách vũ trụ quốc gia. Kể từ giai đoạn thứ ba cách đây 5 năm, môi trường xung quanh vũ trụ đã thay đổi mạnh mẽ và đổi mới công nghệ đã tiến bộ vượt bậc. Trong tương lai, nhu cầu cấp thiết là đảm bảo an ninh trong không gian và...
Top