thai sản cho nam giới

  1. yuri

    Xã hội Thiết lập chính sách "nghỉ thai sản cho nam" để bắt buộc phải khuyến khích nhân viên nghỉ chăm sóc con cái

    Để thúc đẩy việc giành ngày nghỉ chăm sóc con cái cho nam giới, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội đã thiết lập một chính sách yêu cầu các công ty khuyến khích từng cá nhân công nhân nghỉ việc chăm sóc con cái. Cho đến khi đứa trẻ được 8 tuần tuổi, "nghỉ thai sản nam giới" mới sẽ được thiết...
Top