Xã hội Thiết lập chính sách "nghỉ thai sản cho nam" để bắt buộc phải khuyến khích nhân viên nghỉ chăm sóc con cái

Xã hội Thiết lập chính sách "nghỉ thai sản cho nam" để bắt buộc phải khuyến khích nhân viên nghỉ chăm sóc con cái

Để thúc đẩy việc giành ngày nghỉ chăm sóc con cái cho nam giới, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội đã thiết lập một chính sách yêu cầu các công ty khuyến khích từng cá nhân công nhân nghỉ việc chăm sóc con cái. Cho đến khi đứa trẻ được 8 tuần tuổi, "nghỉ thai sản nam giới" mới sẽ được thiết lập, có thể được thực hiện bằng cách nộp đơn trước 2 tuần. Mục đích là đặt ra một hệ thống hỗ trợ việc tiếp thu và thay đổi bầu không khí tại nơi làm việc, nơi nam giới khó nói rằng họ muốn nghỉ ngơi.

Về nguyên tắc, cả nam và nữ đều có thể nghỉ chăm con cho đến khi trẻ tròn một tuổi, nhưng tỷ lệ nam giới được nghỉ chăm sóc con sẽ duy trì ở mức 7,48% trong năm 2019.

Trong một cuộc khảo sát do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi thực hiện vào năm tài chính 18, 20% nam giới không đạt được điều này đã nêu lý do là "rất khó để nơi làm việc có được điều đó." Các công ty vẫn có nghĩa vụ phải nỗ lực thông báo cho người lao động rằng họ có thể nghỉ việc chăm sóc con cái nhưng họ không thể thực hiện. 60% nam giới trả lời rằng không có hành động cụ thể nào từ nơi làm việc.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi có chính sách bắt buộc những người lao động đủ điều kiện nghỉ việc chăm sóc con cái phải nghỉ việc chăm sóc con cái. Nếu vi phạm và không đáp ứng chỉ đạo của chính phủ, cũng sẽ thiết lập một điều khoản để công bố tên công ty. Nếu thông báo rộng rãi thì có thể làm tăng số lượng phụ nữ tiếp tục làm việc.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (9).jpg
    ダウンロード (9).jpg
    8.5 KB · Lượt xem: 629

Bài viết liên quan

Your content here
Top