thành phố osaka

  1. yuki1485

    Xã hội Bảng xếp hạng thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022 , Osaka xếp thứ 10.

    Bộ phận nghiên cứu của tạp chí kinh tế Anh Economist đã công bố ấn bản năm 2022 của bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới. Bảng xếp hạng đã thay đổi đáng kể so với năm trước, và Osaka - Nhật Bản đứng thứ 10 trong bản xếp hạng. Bảng xếp hạng bắt đầu từ năm 2002 do Economist...
  2. yuri

    Địa danh Khái niệm đô thị Osaka, nhiều ý kiến phản đối hướng đến sự tồn tại của thành phố Osaka

    Một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức vào ngày 1 yêu cầu đưa ra những ưu và nhược điểm của kế hoạch xóa bỏ thành phố Osaka và tổ chức lại thành phố Osaka thành bốn phường đặc biệt, và đa số phản đối với tỷ lệ gần 17.000 phiếu bầu. Đó là một sự từ chối sau năm 2015 trước đó. Thị trưởng Ichiro...
Top