thế hệ z

  1. yuri

    Việc làm 50% thành viên mới của xã hội ở thế hệ Z đã lo lắng về việc "cân nhắc nghỉ việc", "mối quan hệ với mọi người", "lương thấp" và "động lực làm việc"

    Trong số các thành viên mới của xã hội tốt nghiệp và có việc làm vào mùa xuân này (2021), 50,6% nói rằng “đã từng cân nhắc nghỉ việc sau khi gia nhập công ty”. 49,4% số người được hỏi trả lời "chưa từng cân nhắc nghỉ việc". Công bố vào ngày 9 tháng 6 năm 2021. Theo giới tính, 54,9% nam giới...
Top