thể thao

  1. yuki1485

    Lịch sử [Cha đẻ của nền giáo dục thể chất Nhật Bản: Jigoro Kano] Những thành tựu vĩ đại của người sáng lập Judo

    Tôi nghĩ rằng có nhiều người thích "môn thể dục" nhất trong các lớp học ở trường. Ngay cả khi nội dung thay đổi từng chút một tùy theo lứa tuổi, nó luôn được thực hiện trong các lớp học. Giáo dục thể chất quen thuộc với người Nhật, nhưng nó không phải là một khái niệm đã có từ lâu, mà là một...
Top