thi thể

  1. yuri

    Giao thông vận tải Nhật Bản: Tại sao "thi thể" không thể mang vào trong hành lý? Thông báo tại nhà ga, tiếp cận các quy tắc bí ẩn

    "Tại sao thi thể lại không thể mang vào theo hành lý?" là câu hỏi một nữ nhân viên văn phòng 40 tuổi ở Nada-ku,Kobe đã đặt cho mục tương tác với bạn đọc của báo Kobe có tên là "Scoop Labo" . Trong bảng quy định về "hành lý cấm mang lên tàu" được dán gần máy bán vé ở nhà ga, bên cạnh vật nguy...
Top