thiệt hại sóng thần

  1. yuri

    Xã hội Người dân khó đồng thuận di dời vì không có trợ cấp quốc gia, 40% địa điểm tái định cư cho người bị thiệt hại do sóng thần không được sử dụng

    Sau trận động đất Đại Đông Nhật Bản, việc di dời hàng loạt nhà ở như các khu vực ven biển lên vùng đất cao hơn đã thu hút sự chú ý như là "biện pháp phòng chống thiên tai tối thượng" ở những khu vực bị thiệt hại do sóng thần trong trận siêu động đất Nankai. Tuy nhiên, các kế hoạch trước khi tái...
Top