thiếu ngủ

  1. yuki1485

    Xã hội "Mất ngủ" và "thiếu ngủ" đối lập nhau về mặt y học ... Phương thức giải quyết cũng khác nhau.

    "Khoa học mới nhất để có giâc ngủ tốt nhất " của Tiến sĩ Mishima Xin chào. Tôi là Kazuo Mishima, một bác sĩ tâm lý và chuyên gia về giấc ngủ. Dưới góc nhìn khoa học, chúng ta sẽ giải đáp những thắc mắc của mọi người về giấc ngủ và sức khỏe. "Gần đây tôi bị mất ngủ, và tôi hoàn toàn thiếu...
Top