thông báo hành vi lạm dụng

  1. yuri

    Xã hội Nghĩa vụ thông báo lạm dụng trẻ em, nếu không thông báo "vì sợ phiền phức" thì có phải chịu trách nhiệm gì không?

    Tháng 11 là "tháng khuyến khích phòng chống lạm dụng trẻ em" do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quy định. Gần đây, với sự quan tâm của xã hội trong việc phòng chống xâm hại trẻ em, số vụ xâm hại trẻ em xảy ra rõ ràng trên khắp cả nước ngày càng gia tăng. Một trong những yếu tố là việc kêu gọi...
Top