thông tin cá nhân

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Japan Post : Thất lạc thông tin cá nhân của 290.000 khách hàng , Bộ Nội vụ và Truyền thông xem xét xử lý hành chính.

    Japan Post ngày 15 thông báo đã bị thất lạc tài liệu chứa thông tin cá nhân của tổng số khoảng 290.000 khách hàng tại các bưu cục ở 47 tỉnh trên toàn quốc. Các tài liệu được thiết lập từ năm 2010 đến năm 2019, bao gồm tên của những khách hàng đã giao dịch trái phiếu chính phủ và ủy thác đầu tư...
Top