thông tin

  1. yuri

    Công nghệ Nhật Bản: Thông tin kỹ thuật bị rò rỉ, cần có biện pháp cấp bách để bảo vệ nguồn năng lực cạnh tranh

    Nếu thông tin về công nghệ là nguồn gốc của năng lực cạnh tranh bị rò rỉ, không chỉ các công ty bị thiệt hại mà nền tảng sức mạnh quốc gia cũng có thể bị tổn hại. Mỗi công ty phải thực hiện tất cả các biện pháp có thể để ngăn chặn rò rỉ. Văn phòng công tố Tokyo đã buộc tội một cựu nhân viên của...
  2. yuki1485

    Covid-19 Nhật Bản : Ghi nhận 2506 người nhiễm bệnh mới trên toàn quốc . Osaka có số người tử vong nhiều nhất trong một ngày.

    Vào ngày 26, số người nhiễm Corona mới ở Nhật Bản đã được xác nhận là 2506 người. Số người tử vong đã tăng lên con số 29 người . Ở Osaka, 12 người ở độ tuổi 50 đến 90 được xác nhận đã tử vong . Đó là số người tử vong cao nhất trong một ngày. Có 254 người nhiễm bệnh được xác nhận ở tỉnh...
Top