thủ tục hành chính

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Sử dụng thẻ My Number như thẻ bảo hiểm y tế, vận hành chính thức từ ngày 20 tháng này.

    Liên quan đến việc sử dụng thẻ My Number như thẻ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản sẽ bắt đầu đưa vào vận hành trên toàn quốc, vốn đã bị hoãn lại do các sự cố từ ngày 20 tháng này. Việc sử dụng thẻ My Number như thẻ bảo hiểm y tế đã bắt đầu từ tháng 3 tại một số cơ sở y tế...
Top