thủ tướng đầu tiên

  1. yuki1485

    Lịch sử [Thủ tướng đầu tiên: Nguyên nhân cái chết của Hirobumi Ito] Sơ lược về vụ ám sát và bí ẩn vẫn còn đó là gì ?

    Hirobumi Ito nổi tiếng là Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Sinh ra ở thái ấp Choshu, Ito học tại Shokasonjuku của Yoshida Shoin và sau đó tham gia vào phong trào Tôn Hoàng Nhương Di cùng với Takayoshi Kido và Genzui Kusaka. Kể từ đó, ông giữ chức vụ Thủ tướng, Chủ tịch Xu mật viện và tổng đốc...
Top