thủ tướng thứ 100

  1. yuki1485

    Chính trị Nhật Bản : Ông Fumio Kishida chính thức trở thành thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.

    Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do ông Fumio Kishida đã chính thức trở thành Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản do kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội để bổ nhiệm Thủ tướng được tổ chức tại phiên họp toàn thể của Thượng viện và Hạ Viện vào khoảng 2 giờ chiều ngày 4. Thủ tướng Kishida sẽ ra mắt Nội các Kishida...
Top