Chính trị Nhật Bản : Ông Fumio Kishida chính thức trở thành thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.

Chính trị Nhật Bản : Ông Fumio Kishida chính thức trở thành thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.

K10013290151_2110041343_2110041344_01_02.jpg


Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do ông Fumio Kishida đã chính thức trở thành Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản do kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội để bổ nhiệm Thủ tướng được tổ chức tại phiên họp toàn thể của Thượng viện và Hạ Viện vào khoảng 2 giờ chiều ngày 4. Thủ tướng Kishida sẽ ra mắt Nội các Kishida vào tối ngày 4.

Nội các Suga đã giải thể vào sáng ngày 4, và đáp lại điều này, cuộc bầu cử Quốc hội để bổ nhiệm Thủ tướng được tổ chức tại phiên họp toàn thể của Hạ viện diễn ra từ 1 giờ chiều.

Kết quả là :
▽ Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do ông Kishida có 311 phiếu bầu,
▽ Đại diện Đảng Dân chủ Lập hiến ông Edano có 124 phiếu bầu,
▽ Đồng đại diện của Nippon Ishin no Kai ông Katayama có 11 phiếu bầu,
▽ Đảng Dân chủ vì Nhân dân ông Tamaki có 11 phiếu bầu,
▽ Chủ tịch hội đồng nghiên cứu chính sách của Đảng Dân chủ Tự do bà Takaichi có 1 phiếu bầu,

Ông Fumio Kishida được bổ nhiệm làm Thủ tướng với sự ủng hộ của Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Công Minh.

Trong khi đó, cuộc bầu cử Quốc hội để bổ nhiệm Thủ tướng được tổ chức tại phiên họp toàn thể của Thượng viện diễn ra từ 1:30 chiều.

▽ Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do ông Kishida có 141 phiếu bầu,
▽ Đại diện Đảng Dân chủ Lập hiến ông Edano có 65 phiếu bầu,
▽ Đồng đại diện của Nippon Ishin no Kai ông Katayama có 15 phiếu bầu,
▽ Đảng Dân chủ vì Nhân dân ông Tamaki có 15 phiếu bầu,
▽ Yukiko Kada độc lập có 2 phiếu bầu,
▽ Yoshimi Watanabe độc lập có 2 phiếu bầu,
▽ Phó chủ tịch Đảng Dân chủ vì Nhân dân Takae Ito với một phiếu bầu.

Vào khoảng 2 giờ chiều, Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do ông Kishida đã chính thức được tuyên bố là Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản .

Sau đó, Thủ tướng Kishida sẽ tới Văn phòng Thủ tướng và gặp đại diện Yamaguchi của Đảng Công Minh, sắp xếp và thành lập Trụ sở Nội các, Sau khi sắp xếp Nội các, Nội các Kishida dự kiến sẽ được thành lập vào tối ngày 4 sau lễ nhậm chức của Thủ tướng và lễ chứng nhận Nội các tại Hoàng cung.

Sau đó, Thủ tướng Kishida sẽ tổ chức một cuộc họp báo để giải thích chính sách cơ bản của chính quyền trong tương lai.

Thủ tướng Fumio Kishida lãnh đạo phái Kochikai, một phái do cựu Thủ tướng Hayato Ikeda thành lập. Kể từ ông Ikeda, Kochikai là nơi sản sinh ra các đời Thủ tướng như ông Masayoshi Ohira, ông Zenko Suzuki và ông Kiichi Miyazawa, và ông Kishida sẽ là Thủ tướng thứ 5 của phái này.

Đây là lần đầu tiên sau 30 năm, Thủ tướng đến từ phái Kochikai kể từ khi ông Miyazawa nhậm chức vào năm 1991.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top