thư viện

  1. yuki1485

    Xã hội Sách trong thư viện có thể được xem trên điện thoại thông minh. Cơ quan văn hóa Nhật Bản xem xét sửa đổi luật

    Cơ quan văn hóa Nhật Bản đang xem xét sửa đổi Luật Bản quyền để cho phép dữ liệu điện tử trong các kho sách của thư viện được gửi đến máy tính cá nhân và điện thoại thông minh của người sử dụng . Hội đồng Văn hóa của cơ quan sẽ tổng hợp báo cáo vào ngày 9. Nếu luật được sửa đổi, người dùng sẽ có...
Top