thực phẩm chức năng

  1. yuki1485

    Sản phẩm Osaka : Ban hành lệnh thu hồi ba sản phẩm Dược phẩm Kobayashi , ghi nhận ảnh hưởng đến sức khỏe.

    Thành phố Osaka gần đây đã ban hành lệnh thu hồi ba sản phẩm Dược phẩm Kobayashi do các mối nguy hiểm cho sức khỏe từ các chất bổ sung có chứa thành phần gạo men đỏ của Kobayashi Pharmaceutical. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, những người dùng thực phẩm bổ sung có chứa men gạo đỏ của...
Top