Sản phẩm Osaka : Ban hành lệnh thu hồi ba sản phẩm Dược phẩm Kobayashi , ghi nhận ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sản phẩm Osaka : Ban hành lệnh thu hồi ba sản phẩm Dược phẩm Kobayashi , ghi nhận ảnh hưởng đến sức khỏe.

img_ed402032d247f1ff7b45a282f7fb59a9369604.jpg


Thành phố Osaka gần đây đã ban hành lệnh thu hồi ba sản phẩm Dược phẩm Kobayashi do các mối nguy hiểm cho sức khỏe từ các chất bổ sung có chứa thành phần gạo men đỏ của Kobayashi Pharmaceutical.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, những người dùng thực phẩm bổ sung có chứa men gạo đỏ của Kobayashi Pharmaceutical đã gặp phải một loạt vấn đề về sức khỏe, dẫn đến 2 trường hợp tử vong, 106 trường hợp nhập viện và khoảng 3.000 lượt tư vấn . Mối quan hệ nhân quả giữa tổn hại sức khỏe và chất bổ sung vẫn chưa được biết đến.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã thông báo cho chính quyền Thành phố Osaka, nơi đặt trụ sở chính của Kobayashi Pharmaceutical, để thực hiện các biện pháp như "lệnh tiêu hủy" và chính quyền thành phố gần đây đã đã ban hành lệnh thu hồi ba sản phẩm trị giá khoảng 1 triệu yên của Kobayashi Pharmaceutical dựa trên Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm, bao gồm cả "Beni-koji choleste-help" .

Chính quyền Thành phố có kế hoạch ban hành lệnh tiêu hủy sau khi sản phẩm được thu hồi.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top