thuế quốc gia

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Ghi nhận mức doanh thu thuế quốc gia cao nhất từ trước đến nay đạt 67.037,9 tỷ yên.

    Bộ Tài chính đã công bố kết quả tài chính của tổng tài khoản quốc gia cho năm 2021, và doanh thu thuế vượt quá mức 67 nghìn tỷ yên, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay trong năm thứ hai liên tiếp. Theo Bộ Tài chính, doanh thu từ thuế tăng khoảng 10% so với năm trước, đạt khoảng 67,3 nghìn...
Top