Xã hội Nhật Bản : Ghi nhận mức doanh thu thuế quốc gia cao nhất từ trước đến nay đạt 67.037,9 tỷ yên.

Xã hội Nhật Bản : Ghi nhận mức doanh thu thuế quốc gia cao nhất từ trước đến nay đạt 67.037,9 tỷ yên.

m_fnn-384905.jpg


Bộ Tài chính đã công bố kết quả tài chính của tổng tài khoản quốc gia cho năm 2021, và doanh thu thuế vượt quá mức 67 nghìn tỷ yên, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay trong năm thứ hai liên tiếp.

Theo Bộ Tài chính, doanh thu từ thuế tăng khoảng 10% so với năm trước, đạt khoảng 67,3 nghìn tỷ yên trong việc quyết toán các tài khoản của tổng tài khoản quốc gia vào năm 2021. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay trong năm thứ hai liên tiếp.

Do hoạt động kinh doanh phục hồi, “thuế doanh nghiệp” đã tăng hơn 20% so với năm trước lên khoảng 13,6 nghìn tỷ yên. Ngoài ra, do cải thiện môi trường việc làm do tăng lương, “thuế thu nhập” tăng hơn 10% lên khoảng 21,3 nghìn tỷ Yên, và “thuế tiêu dùng” cũng tăng 4% do sự phục hồi của các cá nhân đạt mức 21,8 nghìn tỷ yên.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top