thuế thu nhập

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Liệu một thời kỳ "tăng thuế" sẽ đến do chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ tự do ?

    Cuộc bầu cử thượng viện đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đảng cầm quyền. Trong tương lai, việc tăng thuế có thể được thảo luận. Tôi muốn giải thích chi tiết về một trong những chủ đề tăng thuế, "thuế thu nhập tài chính," và đưa ra các khuyến nghị. ● Bầu cử với thắng lợi của Đảng cầm quyền ...
Top