thuốc uống corona

  1. yuri

    Covid-19 Thuốc uống corona sẽ được đưa vào sử dụng thực tế vào cuối năm. Tập trung vào hỗ trợ phát triển trong nước

    Như một biện pháp đối phó với đại dịch corona, chính phủ đã đẩy nhanh việc áp dụng thực tế các loại thuốc điều trị bằng đường uống (thuốc uống) trong năm để chuẩn bị cho sự xuất hiện của làn sóng thứ sáu, và tập trung hỗ trợ sự phát triển của thuốc uống trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định ở...
Top