tỉ lệ việc làm

  1. yuki1485

    Việc làm Tỷ lệ có việc làm trên số người nộp đơn là 1,09 lần, lần đầu tiên trở nên tệ hơn sau 5 tháng, sự "ảnh hưởng cuả tuyên bố"

    Tỷ lệ có việc làm trên số người nộp đơn (điều chỉnh theo mùa) trong tháng 2 do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố là 1,09 lần, thấp hơn 0,01 điểm so với tháng trước, mức thấp nhất trong 5 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tuyên bố rằng "đã có sự...
Top