Việc làm Tỷ lệ có việc làm trên số người nộp đơn là 1,09 lần, lần đầu tiên trở nên tệ hơn sau 5 tháng, sự "ảnh hưởng cuả tuyên bố"

Việc làm Tỷ lệ có việc làm trên số người nộp đơn là 1,09 lần, lần đầu tiên trở nên tệ hơn sau 5 tháng, sự "ảnh hưởng cuả tuyên bố"

Tỷ lệ có việc làm trên số người nộp đơn (điều chỉnh theo mùa) trong tháng 2 do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố là 1,09 lần, thấp hơn 0,01 điểm so với tháng trước, mức thấp nhất trong 5 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tuyên bố rằng "đã có sự ảnh hưởng do tuyên bố tình trạng khẩn cấp."

Tỷ lệ có việc làm trên số người nộp đơn cho biết có bao nhiêu công việc cho mỗi người tìm việc. Số lượng việc làm mới, được cho là thể hiện sự sẵn sàng tuyển dụng của công ty, giảm 2,8% so với tháng trước. Xét theo ngành (dựa trên số liệu ban đầu), dịch vụ lưu trú và ăn uống, có ảnh hưởng lớn, giảm 41,0% so với cùng tháng năm trước và tốc độ giảm xấu hơn 3,5 điểm so với tháng trước.

Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp (điều chỉnh theo mùa) trong tháng 2 do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố là 2,9% và số người thất nghiệp là 2,03 triệu người, cả hai đều bằng với tháng trước. Số lượng nhân viên nghỉ việc là 2,28 triệu người, giảm 160.000 người so với tháng trước. Tỷ lệ được cải thiện lần đầu tiên sau 2 tháng. Tỷ lệ thất nghiệp theo giới không đổi ở mức 3,2% đối với nam và 2,6% đối với nữ, giảm 0,2 điểm.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • m_reuters-20210330032.jpg
    m_reuters-20210330032.jpg
    51.7 KB · Lượt xem: 33

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top