tích hợp

  1. yuri

    Thủ tục Các nghị viên tư nhân đưa ra khuyến nghị bãi bỏ hình thức phát hành thẻ bảo hiểm y tế, hướng đến tích hợp thẻ mã số cá nhân

    Tại Hội đồng về Chính sách Kinh tế và Tài khóa (Chủ tịch, Thủ tướng Yoshihide Suga) do chính phủ tổ chức vào ngày 13, ngày 12 đã tiết lộ rằng các nghị viên tư nhân sẽ khuyến nghị sớm tích hợp thẻ mã số cá nhân (thẻ My Number) với thẻ bảo hiểm y tế và bằng lái xe. Việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế...
  2. yuri

    Thủ tục Thẻ my number bây giờ có thể dùng làm thẻ bảo hiểm y tế! Có những lợi ích là gì?

    Từ tháng 3 năm 2021, thẻ mã số cá nhân (thẻ my number) sẽ được cung cấp dưới dạng giấy chứng nhận bảo hiểm y tế. Lần này, tôi sẽ giải thích lợi ích của việc sử dụng thẻ my number như một giấy chứng nhận bảo hiểm y tế. Lợi ích của việc sử dụng thẻ my number làm giấy chứng nhận bảo hiểm y tế Có...
Top