Thủ tục Các nghị viên tư nhân đưa ra khuyến nghị bãi bỏ hình thức phát hành thẻ bảo hiểm y tế, hướng đến tích hợp thẻ mã số cá nhân

Thủ tục Các nghị viên tư nhân đưa ra khuyến nghị bãi bỏ hình thức phát hành thẻ bảo hiểm y tế, hướng đến tích hợp thẻ mã số cá nhân

Tại Hội đồng về Chính sách Kinh tế và Tài khóa (Chủ tịch, Thủ tướng Yoshihide Suga) do chính phủ tổ chức vào ngày 13, ngày 12 đã tiết lộ rằng các nghị viên tư nhân sẽ khuyến nghị sớm tích hợp thẻ mã số cá nhân (thẻ My Number) với thẻ bảo hiểm y tế và bằng lái xe. Việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế của các hiệp hội bảo hiểm y tế của mỗi công ty sẽ bị bãi bỏ và "tích hợp hoàn toàn" sẽ được yêu cầu.

Đề xuất nhấn mạnh rằng mục tiêu của chính phủ trong việc phổ biến thẻ mã số cá nhân cho hầu hết mọi người vào cuối năm 2022 "cần phải đạt được bằng mọi cách." Về thẻ My Number, trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống có thể dùng làm thẻ bảo hiểm y tế gặp nhiều sự cố. Vì chính phủ đặt mục tiêu hoạt động toàn diện chậm nhất vào tháng 10, các nghị viên tư nhân nhân khuyến khích các cơ sở y tế triển khai đầu đọc thẻ để tích hợp hoàn chỉnh.

Để tích hợp nó với giấy phép lái xe, mục tiêu là vào cuối năm 2024, ông lập luận rằng việc nộp tài liệu và đào tạo đổi mới nên có thể thực hiện trực tuyến. Ngoài ra, cần tạo cơ chế để đẩy nhanh các phúc lợi an sinh xã hội như hỗ trợ người thu nhập thấp bằng cách liên thông với thông tin nộp thuế của thuế cư trú, thuế thu nhập.

Về cơ quan kỹ thuật số, dự kiến thành lập vào tháng 9, và sẽ lập kế hoạch ưu tiên vào cuối năm và kêu gọi rằng "khi nào và loại dịch vụ nào sẽ được cung cấp cho công chúng, hình ảnh của xã hội kỹ thuật số phải được đã nêu rõ ràng."

Tại cuộc họp, các nhà lập pháp tư nhân cũng khuyến nghị tăng cường phát triển nguồn nhân lực để lực lượng lao động di chuyển thuận lợi vào các khu vực tăng trưởng. Đồng thời yêu cầu xem xét áp dụng một "hệ thống lựa chọn ba ngày nghỉ hàng tuần" để phổ biến giáo dục định kỳ cho người lớn đang đi làm học lại. Ông chỉ ra rằng các biện pháp hỗ trợ của chính phủ nên chuyển sang lợi ích tiền mặt cho các cá nhân hơn là thông qua các doanh nghiệp.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (17).jpg
    ダウンロード (17).jpg
    7.8 KB · Lượt xem: 187

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top