tiêm chủng nơi làm việc

  1. yuki1485

    Covid-19 Nhật Bản : Bộ trưởng Kono "Tiêm chủng tại nơi làm việc , bắt đầu vào tháng 8 sau lễ Obon"

    Xoay quanh việc tiêm chủng tại nơi làm việc, Bộ trưởng Kono đã xuất hiện trên "Sleekly" của Nippon Television, cho biết các công ty đã hoàn thành việc tiếp nhận đơn đăng ký của nhân vien và đang chờ việc bắt đầu tiêm chủng vào tháng tới và dự kiến sẽ bắt đầu tiêm chủng chính thức sau Lễ Obon...
Top