Covid-19 Nhật Bản : Bộ trưởng Kono "Tiêm chủng tại nơi làm việc , bắt đầu vào tháng 8 sau lễ Obon"

Covid-19 Nhật Bản : Bộ trưởng Kono "Tiêm chủng tại nơi làm việc , bắt đầu vào tháng 8 sau lễ Obon"

9 (31).jpg

Xoay quanh việc tiêm chủng tại nơi làm việc, Bộ trưởng Kono đã xuất hiện trên "Sleekly" của Nippon Television, cho biết các công ty đã hoàn thành việc tiếp nhận đơn đăng ký của nhân vien và đang chờ việc bắt đầu tiêm chủng vào tháng tới và dự kiến sẽ bắt đầu tiêm chủng chính thức sau Lễ Obon.

Về các phản ứng đối với các công ty đã hoàn thành tiếp nhận đơn đăng ký tiêm chủng và đang chờ đợi việc bắt đầu, ông Kono chỉ ra , "Tôi nghĩ chúng tôi có thể bắt đầu từng chút một vào tháng 8 và bắt đầu với tốc độ hợp lý sau lễ Obon."

K10013147071_2107191124_2107191142_01_02.jpg


Về việc tiêm chủng tại các trường đại học, ông cho biết "Chúng tôi đang đề nghị Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đưa ra giới hạn cho sinh viên đại học để thực hiện việc tiêm chủng vào học kỳ tới. Nếu các sinh viên có nguyện vọng, hầu hết trong số họ chắc chắn sẽ có thể được tiêm đủ 2 mũi trước tháng 9 "

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top