tiền ảo

  1. yuri

    Chính trị Phỏng vấn ông Taro Kono, Bộ trưởng Bộ cải cách quy định về tiền ảo, chăm sóc y tế tụt hậu, đấu giá sóng điện

    Bộ trưởng phụ trách cải cách quy định Taro Kono đã ngay lập tức thực hiện lệnh “xóa bỏ con dấu” của các bộ, ngành ngay khi ông nhận chức. Toyotaka Sakai, giáo sư tại Đại học Keio, người nghiên cứu hệ thống bỏ phiếu và thiết kế khuyến khích, đã hỏi Bộ trưởng Kono về cách thúc đẩy cải cách quy...
Top