tiền giấy

  1. yuri

    Xã hội "Khuôn mặt của Nhật Bản" Chân dung in trên tờ tiền mới là nhân vật nào? Lý do thay đổi thiết kế là gì?

    Tờ tiền giấy ngân hàng Nhật Bản sẽ được in mới vào năm 2024. Đây là một sự đổi mới lớn trong đó chân dung các nhân vật trên tờ tiền được làm mới với tất cả các tờ tiền có mệnh giá 10.000 yên, 5000 yên và 1000 yên. Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích cách thay đổi tiền giấy mới. Các ngân...
Top