tiền tệ

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Ngân hàng Nhật Bản lưu hành mẫu tiền giấy mới bởi từ năm 2024. Công nghệ chống tiền giả mới nhất.

    Mẫu tiền giấy mới sẽ bắt đầu lưu hành trong năm tài chính tới đã được công bố . Độ dày của giấy khác nhau tùy thuộc vào vị trí. Tờ 10.000 yên có hình ông Eiichi Shibusawa, tờ 5.000 yên là bà Umeko Tsuda và tờ 1.000 yên là ông Shibasaburo Kitasato. Các kỹ thuật chống hàng giả khác nhau đã được...
  2. kamikaze

    Kinh tế Hai chính sách liên quan đến tiền tệ quan trọng của Nhật Bản được thỏa thuận trong ngày hôm nay

    Theo tin từ truyền thông thì ngày hôm nay Nhật Bản đã đưa ra hai thỏa thuận quan trọng liên quan đến tiền tệ. Một thỏa thuận liên quan đến chính sách nới lỏng tiền tệ và chính sách còn lại liên quan đến chi tiêu của chính phủ dành cho lĩnh vực nuôi dạy, chăm sóc trẻ em. Có thể nói đây là hai...
Top