tiền tệ

  1. kamikaze

    Kinh tế Hai chính sách liên quan đến tiền tệ quan trọng của Nhật Bản được thỏa thuận trong ngày hôm nay

    Theo tin từ truyền thông thì ngày hôm nay Nhật Bản đã đưa ra hai thỏa thuận quan trọng liên quan đến tiền tệ. Một thỏa thuận liên quan đến chính sách nới lỏng tiền tệ và chính sách còn lại liên quan đến chi tiêu của chính phủ dành cho lĩnh vực nuôi dạy, chăm sóc trẻ em. Có thể nói đây là hai...
Top