tiền thưởng

  1. yuri

    Việc làm Tiền thưởng mùa hè đã giảm trong 3 năm liên tiếp! Thưởng mùa hè của một công ty ở Tokyo là bao nhiêu?

    Chính quyền Thủ đô Tokyo đã công bố kết quả lập bảng cuối cùng (tính đến ngày 20 tháng 7) của "trợ cấp mùa hè năm 2021 (thưởng) " được khảo sát cho 1000 công đoàn lao động ở Tokyo. Giá trị hợp đồng trung bình là 737.278 yên, giảm 3,29% so với kỷ lục năm 2020 là 762.354 yên. Tiền thưởng đã giảm...
  2. yuri

    Việc làm Thưởng mùa hè năm 2021, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước ... Cũng có người "không có tiền thưởng ngay từ đầu"

    Nếu bạn đọc các thống kê và kết quả khảo sát được công bố hàng ngày, bạn có thể thấy nhiều khía cạnh khác nhau như kinh tế, y tế và giáo dục. Lần này, trọng tâm là "tiền thưởng mùa hè." Bạn có thể nghe thấy giọng nói của niềm vui và nỗi buồn, nhưng nó thực sự như thế nào? Lần lượt bị sụt giảm...
Top