Việc làm Tiền thưởng mùa đông giảm trong 2 năm liên tiếp, tiền thưởng bình quân ở tỉnh Fukushima là 307.570 yên

Việc làm Tiền thưởng mùa đông giảm trong 2 năm liên tiếp, tiền thưởng bình quân ở tỉnh Fukushima là 307.570 yên

Theo số tiền chi trả tiền thưởng ước tính cho mùa đông năm nay ở tỉnh do Viện nghiên cứu khu vực Toho công bố vào ngày 1, các công ty tư nhân dự kiến sẽ nhận được 307.570 yên / người, giảm 5.498 yên (giảm 1,8%) so với mùa đông năm ngoái.

images (97).jpg


Tiền thưởng đã giảm 11,7% do hoạt động kinh doanh sa sút do lan rộng lây nhiễm virus Corona mới, đây là năm giảm thứ hai liên tiếp, nhưng tốc độ giảm đã thu hẹp. Số tháng được trả dự kiến sẽ không thay đổi so với mức của mùa đông năm ngoái do sự tăng trưởng trong ngành sản xuất, chủ yếu là do giảm lương thường xuyên.

Văn phòng chính phủ đã tiếp nhận khuyến nghị từ Cơ quan Nhân sự Quốc gia yêu cầu giảm tiền thưởng, chính phủ và các cơ quan công quyền đã giảm tiền thưởng trong năm thứ ba liên tiếp xuống còn 792.196 yên/người (giảm 7,4%).

Tổng số tiền các công ty tư nhân phải trả là 170,9 tỷ yên (giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái ) và các văn phòng chính phủ là 36,584 tỷ yên (giảm 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái ). Tổng số tiền các công ty tư nhân và cơ quan chính phủ phải trả là 206,674 tỷ yên (giảm 3,2 phần trăm so với so với cùng kỳ năm ngoái )

Viện nghiên cứu Toho ước tính số tiền phải trả dựa trên khảo sát thống kê lao động hàng tháng của tỉnh.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top