tiêu chuẩn jis

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Thiết lập tiêu chuẩn "JIS" cho khẩu trang.

    Về khẩu trang , mặt hàng không thể thiếu trong các biện pháp chống lại virus Corona mới, chính phủ Nhật Bản đã quyết định thiết lập Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản = JIS, đồng thời thận trọng ngay cả đối với các loại virus chủng đột biến có khả năng lây nhiễm cao và trong tương lai, điều đó sẽ...
Top