tin đồn

  1. yuki1485

    Xã hội Nguy hiểm của tin đồn xoay quanh vắc xin . Tại sao mọi người lại mắc vào những tin đồn như vậy ?

    Tin đồn xung quanh vắc xin Việc tiêm chủng vắc xin Corona mới đang tiến triển với tốc độ nhanh chóng. Ngoài việc tiêm chủng quy mô lớn của chính quyền quốc gia và địa phương, việc tiêm chủng tại các công ty và trường đại học cũng đã bắt đầu. Khi việc tiêm chủng của đối tượng những người trẻ...
Top