toán học

  1. yuki1485

    Giáo dục Nghiên cứu đại học Oxford : Sẽ thiệt thòi nếu không học toán trong giai đoạn đầu của tuổi trẻ !

    Một số nội dung học trong môn toán của trung học cơ sở và trung học phổ thông có thể khiến bạn băn khoăn “Lớn lên mình có thực sự cần nó không?”. Tuy nhiên, theo một bài báo gần đây được công bố bởi một nhóm nghiên cứu tại Đại học Oxford, Anh, có sự khác biệt lớn về chức năng não giữa những...
Top