tokto

  1. yuki1485

    Xã hội Tokyo đã đạt đỉnh số ca nhiễm Corona ? Quá nhiều người bị nhiễm, một số người tiếp xúc thường xuyên đã bị bỏ qua .

    Hàng ngày có những hàng dài tại hội trường ở Shibuya, nơi những người trẻ tuổi có thể tiêm chủng mà không cần đặt trước. Đối tượng là những người từ 16 đến 39 tuổi, chẳng hạn như những người sống ở Tokyo, có thể được nhận vắc xin Corona mới mà không cần đặt trước cho đến ngày 8 tháng 10 (* Hiện...
Top