trắc địa

  1. yuri

    Lịch sử Nhật Bản: Sự ra đời của bản đồ biển (hải đồ)

    Hải đồ quần đảo Senkaku (khảo sát năm 1915) Trước hết, mời bạn xem hình bên dưới. Đây là những thuyền viên của Perry đến Nhật Bản vào năm 1853. Địa điểm là Uraga. Phong cảnh có vẻ vui nhộn, nhưng chính xác thì những người này đang làm gì? "Phong cảnh của Uraga, Vịnh Edo" trong "Chuyến thám...
Top