trẻ em sâu răng

  1. yuki1485

    Xã hội Kitakyushu : Một nửa số học sinh tiểu học và trung học cơ sở bị sâu răng, thành phố được chỉ định tồi nhất.

    Khoảng một nửa số trẻ em và học sinh ở Kitakyushu bị sâu răng, và đây là năm thứ năm liên tiếp ở cấp tiểu học và năm thứ ba liên tiếp ở cấp trung học cơ sở tại thành phố được chỉ định. Hội đồng giáo dục thành phố đã bắt đầu giải quyết tầm quan trọng của thói quen sống trong gia đình và sự chênh...
Top