Xã hội Kitakyushu : Một nửa số học sinh tiểu học và trung học cơ sở bị sâu răng, thành phố được chỉ định tồi nhất.

Xã hội Kitakyushu : Một nửa số học sinh tiểu học và trung học cơ sở bị sâu răng, thành phố được chỉ định tồi nhất.

Khoảng một nửa số trẻ em và học sinh ở Kitakyushu bị sâu răng, và đây là năm thứ năm liên tiếp ở cấp tiểu học và năm thứ ba liên tiếp ở cấp trung học cơ sở tại thành phố được chỉ định. Hội đồng giáo dục thành phố đã bắt đầu giải quyết tầm quan trọng của thói quen sống trong gia đình và sự chênh lệch giữa các trường học.

Theo Hội đồng giáo dục thành phố, tỷ lệ học sinh tiểu học bị sâu răng của thành phố là 55,5% vào năm 2019 (tỷ lệ trung bình của cả nước là 44,82%). Học sinh trung học cơ sở chiếm 44,2% (34%). Từ năm 2005 khi tỷ lệ này ở tiểu học là 72,5% và trung học cơ sở là 64,5%, đã có xu hướng giảm xuống nhưng tình hình của thành phố vẫn tiếp tục vượt mức của cả nước.

Ngay cả khi so sánh ở tỷ lệ không sâu răng, thứ hạng thấp nhất vẫn tiếp tục là thành phố Kitakyushu. Năm 2007, tỷ lệ thấp nhất này là 44,5% ở bậc tiểu học. Tỷ lệ cao nhất là 94,40% ở thành phố Niigata và 55,94% ở thành phố Fukuoka. Trong số các trường trung học cơ sở, Kyoto cao nhất với 79,83%, Fukuoka với 61,62% và Kitakyushu với 55,8%, cũng là thấp nhất.

Ngoài việc khám răng định kỳ và trợ cấp y tế cho các hộ gia đình được hỗ trợ công theo Luật An toàn và Sức khỏe Trường học, Hội đồng Giáo dục Thành phố đã làm việc độc lập để ngăn ngừa sâu răng như bôi flour cho học sinh năm hai và năm ba. Tuy nhiên, điều đó đã không dẫn bất kỳ hiệu quả nào.

https___imgix-proxy.n8s.jp_content_pic_20140604_96958A9C93819497E2E0E2E1958DE2E0E2E4E0E2E3E69C...jpg


Người ta nói rằng có những thành phố được chỉ định có tỷ lệ sâu răng bằng 0 mà không cần bôi fluor, và người phụ trách hội đồng giáo dục thành phố bối rối : "Là do thói quen đánh răng, là do đồ ăn , hay là do thời gian ăn ?" Ngoài ra, một số trường học đã ngừng hoạt động đánh răng và súc miệng sau bữa trưa mà vẫn đang làm ở trường, do Corona mới.

Với cảm giác khủng hoảng, hội đồng giáo dục thành phố đã phát động "Buổi gặp gỡ nâng cao sức khỏe răng miệng tại trường học" vào tháng Hai để chia sẻ nhận thức với phụ huynh và nha sĩ. Tại cuộc họp đầu tiên vào ngày 25, người ta đã chỉ ra rằng có sự chênh lệch giữa các trường học và tầm quan trọng của lối sống ở nhà. Trong tương lai, hội đồng giáo dục thành phố sẽ xem xét những biện pháp nào có thể được thực hiện tại mỗi địa điểm để ngăn ngừa sâu răng ở trẻ .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top