triệu chứng corona

  1. yuki1485

    Covid-19 "Phát sốt" là lý do phổ biến nhất để phát hiện bị nhiễm Corona. 90% "đã thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm ".

    Theo một cuộc khảo sát về nhận thức của những người từng bị nhiễm virus Corona mới được Viện nghiên cứu JMA công bố, sự lây nhiễm thường được chú ý do sốt, tiếp xúc gần với những người dương tính và nhiều trường hợp nhận ra khi cảm thấy khó thở. bao gồm gần một nửa số người nghĩ rằng nơi bị...
Top