trợ cấp đặc biệt

 1. yuki1485

  Xã hội Nhật Bản : Người dân bắt đầu cảm thấy “bị chia rẽ” khi “cảm giác bất công ngày càng gia tăng” trong các chính sách của chính phủ

  Là một phần của các biện pháp kinh tế, chính phủ sẽ trợ cấp 100.000 yên cho các hộ gia đình không phải nộp thuế thu nhập do thu nhập thấp, nhưng chỉ trợ cấp một phần thuế cư trú bình quân đầu người được đánh vào những người có thu nhập trên một mức nhất định. Ngoài ra, mỗi trẻ em dưới 18 tuổi...
 2. yuki1485

  Xã hội Xem xét “trợ cấp 100.000 yên” cho các hộ gia đình có thu nhập thấp ngoài hộ gia đình được miễn thuế. Các biện pháp kinh tế của chính phủ

  Theo thông tin cho biết , chính phủ đang xem xét kế hoạch cấp 100.000 yên cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, ngoài các hộ gia đình được miễn thuế, bên cạnh việc giảm thuế thu nhập mà chính phủ coi như một biện pháp để trả lại cho người dân. Đề xuất của chính phủ kêu gọi giảm 30.000 yên thuế...
 3. yuki1485

  Xã hội Nhật Bản : "Trợ cấp đặc biệt" dành trẻ em sẽ được xem xét lại vào năm 2022. Thu nhập hàng năm của các hộ gia đình chịu ảnh hưởng bao nhiêu ?

  Khi xem các tin tức về việc xem xét trợ cấp trẻ em trên TV , có lẽ rất nhiều người hoài nghi, chẳng hạn như "Tôi muốn biết thêm về những thay đổi trong trợ cấp trẻ em" hay "Hãy cho tôi biết về những trợ cấp đặc biệt được xem xét" . Trợ cấp trẻ em sẽ được xem xét vào tháng 12 năm 2020 và sẽ được...
Top