Xã hội Nhật Bản : "Trợ cấp đặc biệt" dành trẻ em sẽ được xem xét lại vào năm 2022. Thu nhập hàng năm của các hộ gia đình chịu ảnh hưởng bao nhiêu ?

Xã hội Nhật Bản : "Trợ cấp đặc biệt" dành trẻ em sẽ được xem xét lại vào năm 2022. Thu nhập hàng năm của các hộ gia đình chịu ảnh hưởng bao nhiêu ?

Khi xem các tin tức về việc xem xét trợ cấp trẻ em trên TV , có lẽ rất nhiều người hoài nghi, chẳng hạn như "Tôi muốn biết thêm về những thay đổi trong trợ cấp trẻ em" hay "Hãy cho tôi biết về những trợ cấp đặc biệt được xem xét" . Trợ cấp trẻ em sẽ được xem xét vào tháng 12 năm 2020 và sẽ được thực hiện từ tháng 10 năm 2022. Xin lưu ý rằng một số hộ gia đình sẽ không thể nhận trợ cấp đặc biệt do lần xem xét này. Sau đây, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về việc sửa đổi trợ cấp và trợ cấp đặc biệt của trợ cấp trẻ em và các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Trợ cấp đặc biệt của trợ cấp trẻ em là gì ?

20210928-00010002-ffield-000-2-view.jpg


Tiền trợ cấp trẻ em nhằm ổn định cuộc sống gia đình và nuôi con khỏe mạnh, được chi trả cho đến khi trẻ tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuy nhiên, nếu thu nhập của phụ huynh vượt một mức tiền nhất định thì sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp trẻ em, và thay vào đó trợ cấp đặc biệt sẽ được chi trả .

Sau đây, chúng ta cùng điểm qua những nội dung cơ bản về trợ cấp trẻ em và trợ cấp đặc biệt.

Trợ cấp trẻ em có gì đặc biệt?

Tiền trợ cấp cho con nhằm ổn định cuộc sống gia đình và nuôi con khỏe mạnh, được chi trả cho đến khi con tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuy nhiên, nếu thu nhập của bạn trên một số tiền nhất định, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp cho trẻ em, và thay vào đó, trợ cấp đặc biệt sẽ được trả.

Sau đây, chúng ta cùng điểm qua những nội dung cơ bản về phụ cấp và quyền lợi đặc biệt của trẻ em.

Trợ cấp trẻ em

Trợ cấp trẻ em là khoản trợ cấp dành cho những người đang nuôi con nhỏ từ 0 tuổi đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở . Như hình dưới đây, số tiền chi trả thay đổi tùy theo độ tuổi của trẻ.

20210928-00010002-ffield-001-2-view.jpg


* Phí hàng tháng cho 1 trẻ . Dưới 3 tuổi là 15000 yen/tháng, từ 3 tuổi ~ học xong tiểu học là 10000yen/tháng (15000 yen / tháng với hộ gia đình có từ 3 trẻ trở lên ) , trẻ ở độ tuổi trung học cơ sở là 10000yen/tháng

Về nguyên tắc, việc thanh toán sẽ được thực hiện ba lần một năm (tháng 6, tháng 10, tháng 2 ) . Đó là cơ chế mà phụ cấp cho đến tháng trước sẽ được thanh toán , ví dụ như tháng 6 sẽ nhận được trợ cấp từ tháng 2 đến tháng 5.

Trợ cấp đặc biệt

Trợ cấp đặc biệt được hiểu là "nếu thu nhập của năm trước trên một mức tiền nhất định, một khoản thanh toán hàng tháng là 5.000 yên sẽ được trả cho mỗi trẻ." Với việc áp dụng các giới hạn thu nhập từ trợ cấp trẻ em sau tháng 6 năm 2012, khoản trợ cấp đặc biệt sẽ được chi trả nếu vượt quá giới hạn thu nhập.

Giới hạn thu nhập là như sau.

20210928-00010002-ffield-002-2-view.jpg

* Từ Văn phòng Nội các "Thông tin về Hệ thống Trợ cấp Trẻ em"


Nội dung xem xét "trợ cấp đặc biệt" của trợ cấp trẻ em

Cho đến thời điểm hiện tại, nếu bạn có một mức thu nhập nhất định trở lên, bạn có thể nhận được một khoản trợ cấp đặc biệt là 5.000 yên/tháng cho mỗi trẻ . Tuy nhiên, từ tháng 12 năm 2022, một số hộ gia đình sẽ không thể nhận trợ cấp đặc biệt do việc hạn chế về thu nhập. Điều quan trọng là phải biết trước hộ gia đình nào sẽ bị hủy bỏ các trợ cấp đặc biệt của họ.

Sau đây, chúng ta hãy xem xét những thay đổi trong phụ cấp và trợ cấp đặc biệt của trẻ em và bối cảnh của việc sửa đổi.

Hủy bỏ trợ cấp trẻ em và trợ cấp đặc biệt dành cho các hộ gia đình có bố hoặc mẹ có thu nhập hàng năm từ 12 triệu yên trở lên .

Do sửa đổi trợ cấp trẻ em, từ tháng 10 năm 2022, nếu thu nhập hàng năm của chủ hộ từ 12 triệu yên trở lên, trợ cấp trẻ em và trợ cấp đặc biệt sẽ bị bãi bỏ. Hiện tại, ngay cả những hộ gia đình có bố hoặc mẹ có thu nhập hàng năm từ 12 triệu yên trở lên cũng đủ điều kiện nhận trợ cấp đặc biệt 5.000 yên/tháng cho mỗi trẻ vì vượt quá giới hạn thu nhập của trợ cấp trẻ em.

Tuy nhiên, với việc xem xét lần này, trường hợp trên sẽ không thể nhận được trợ cấp đặc biệt nữa.

Bối cảnh xem xét trợ cấp trẻ em

Vào tháng 12 năm 2020, chính sách xem xét trợ cấp trẻ em sẽ được quyết định và các trợ cấp đặc biệt sẽ bị hủy bỏ đối với các hộ gia đình có bố hoặc mẹ có thu nhập hàng năm trên 12 triệu yên kể từ tháng 10 năm 2022. Lý do cho việc xem xét trợ cấp trẻ em là với sự gia tăng nhanh chóng của việc thanh toán an sinh xã hội, cần xem xét kỹ các nội dung chi để đảm bảo nguồn tài chính.

Với việc xem xét lần này, số trẻ em bị loại trừ khỏi các trợ cấp đặc biệt là khoảng 610.000 trẻ em, chiếm khoảng 4% tổng số trẻ em trên toàn quốc và dự kiến sẽ thu lại khoảng 37 tỷ yên mỗi năm. Nguồn tài chính đảm bảo sẽ được sử dụng cho chi phí bảo trì các trường mẫu giáo, v.v., nhằm giải quyết vấn đề trẻ em trong danh sách chờ đợi. Bằng cách tập trung chi tiêu cho các hỗ trợ cần thiết, hiệu quả của chính sách hỗ trợ trẻ em và nuôi dưỡng trẻ em có thể được nâng cao.

Từ tháng 10 năm 2022, các khoản trợ cấp trẻ em và trợ cấp đặc biệt dành cho các hộ gia đình có thu nhập hàng năm từ 12 triệu yên trở lên sẽ biến mất.

Do việc sửa đổi trợ cấp cho trẻ em, từ tháng 10 năm 2022, các hộ gia đình có thu nhập hàng năm từ 12 triệu yên trở lên sẽ không thể nhận trợ cấp đặc biệt. Nếu thuộc đối tượng giới hạn thu nhập, bạn sẽ không còn được trả 5.000 yên/tháng cho mỗi trẻ. Nếu bạn đã sử dụng các trợ cấp đặc biệt cho giáo dục và chi phí sinh hoạt, hãy xem xét lại kế hoạch tài chính của mình càng sớm càng tốt.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top