trợ cấp thất nghiệp

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Xem xét "trợ cấp thất nghiệp" để tạo điều kiện thay đổi công việc. Thanh toán kịp thời ngay cả khi nghỉ việc vì lý do cá nhân.

    Chính phủ sẽ xem xét các hệ thống như trợ cấp thất nghiệp nhằm khuyến khích người dân thay đổi công việc để thăng tiến trong sự nghiệp. Thủ tướng Kishida cho biết, "Do những người thất nghiệp vì lý do cá nhân không thể nhận trợ cấp thất nghiệp trong một thời gian nhất định, chúng tôi sẽ nới...
Top