Xã hội Nhật Bản : Xem xét "trợ cấp thất nghiệp" để tạo điều kiện thay đổi công việc. Thanh toán kịp thời ngay cả khi nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Xã hội Nhật Bản : Xem xét "trợ cấp thất nghiệp" để tạo điều kiện thay đổi công việc. Thanh toán kịp thời ngay cả khi nghỉ việc vì lý do cá nhân.

situgyoteate_1-750x500.jpg


Chính phủ sẽ xem xét các hệ thống như trợ cấp thất nghiệp nhằm khuyến khích người dân thay đổi công việc để thăng tiến trong sự nghiệp.

Thủ tướng Kishida cho biết, "Do những người thất nghiệp vì lý do cá nhân không thể nhận trợ cấp thất nghiệp trong một thời gian nhất định, chúng tôi sẽ nới lỏng các yêu cầu."

Chính phủ đã triệu tập "Hội nghị hiện thực hóa chủ nghĩa tư bản mới'' và trình bày dự thảo hướng dẫn cải cách thị trường lao động.

Để thúc đẩy việc tạo ra một môi trường trong đó bản thân người lao động có thể thay đổi công việc và thăng tiến trong sự nghiệp, dẫn đến mức lương cao hơn, các sửa đổi về trợ cấp thất nghiệp đã được đưa vào.

Đối với những người nghỉ việc vì lý do cá nhân, về nguyên tắc trợ cấp thất nghiệp sẽ không được chi trả cho đến khi đủ hai tháng kể từ khi nộp đơn tìm việc làm.

Ngoài ra, chính phủ dự định sẽ thúc đẩy việc tạo ra một hệ thống mới tổng hợp thông tin từ các cơ quan tuyển dụng tư nhân và Hello Work và cung cấp thông tin cho các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp tư vấn về việc thay đổi công việc cho người dân .

Chính phủ có kế hoạch hoàn thiện một đề xuất cụ thể vào tháng 6.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top