trợ cấp tiền mặt

  1. yuri

    Xã hội Đối tượng của “trợ cấp tiền mặt”, một chính sách kinh tế trong đại dịch corona là gì? Điều chỉnh giữa các đảng cầm quyền

    Dự kiến, các bên cầm quyền sẽ phối hợp với nhau liên quan đến "trợ cấp tiền mặt", đây là một trong những chính sách kinh tế để đối phó với virus corona mới. Vào đêm ngày 11, Thủ tướng Kishida đã nói về kế hoạch sẽ cung cấp một số tiền hỗ trợ đồng loạt 100.000 yên cho trẻ em tính đến năm 3 trung...
  2. yuri

    Chính trị Nhật Bản: Thủ tướng “muốn thực hiện trợ cấp tiền mặt". Các biện pháp kinh tế đối với đại dịch corona

    Thủ tướng Fumio Kishida đã tuyên bố trong một chương trình TV Tokyo vào ngày 11 rằng ông "muốn thực hiện trợ cấp tiền mặt" liên quan đến các biện pháp kinh tế đối với loại virus corona mới. Ông nói rằng ông sẽ không phản đối đề xuất của đảng Công Minh về việc trợ cấp một số tiền đồng nhất...
Top