Xã hội Hỗ trợ toàn bộ tiền mặt cho trợ cấp 100.000 yên, Thủ tướng Kishida "theo tình hình thực tế của chính quyền địa phương"

Xã hội Hỗ trợ toàn bộ tiền mặt cho trợ cấp 100.000 yên, Thủ tướng Kishida "theo tình hình thực tế của chính quyền địa phương"

Trong một câu hỏi đại diện vào ngày 8,, liên quan đến chính sách của chính phủ trợ cấp cho trẻ em dưới 18 tuổi với tiền mặt 50.000 yên và phiếu giảm giá 50.000 yên, thủ tướng Fumio Kishida cho biết , "Tôi đang xem xét về việc cung cấp phiếu giảm giá về nguyên tắc, tuy nhiên có thể đáp ứng bằng tiền mặt tùy theo tình hình thực tế của chính quyền địa phương. ” , thể hiện ý chấp nhận việc trợ cấp toàn bộ bằng tiền mặt nhất định thay vì kèm với phiếu giảm giá.

OF3pa1aWCcRom2JxRnlEAcjgrfIkM7t4bvU-PzD1lrobTvhQI7Hfgp0E6xK_rPo_0tDhGPA5kr-Y7-OckzybWeRTjOr_33...jpg


Trả lời câu hỏi của ông Kenta Izumi, đại diện của Đảng Dân chủ Lập hiến, thủ tướng cho biết "Chúng tôi sẽ xem xét các phương thức trợ cấp cụ thể , đồng thời lắng nghe ý kiến của các chính quyền địa phương" với vấn đề trợ cấp tiền mặt.

Xoay quanh đến vấn đề này, nhận thấy rằng chi phí nhân sự sẽ tăng khoảng 90 tỷ yên nếu chính phủ trợ cấp với hình thức một nửa bằng phiếu giảm giá, và Đảng đối lập đã chỉ trích điều đó. Một số chính quyền địa phương, chẳng hạn như chính quyền thành phố Osaka đã chỉ ra rằng chính sẽ trả toàn bộ số tiền trợ cấp bằng tiền mặt.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top