trợ cấp xã hội

  1. yuri

    Xã hội Sự chào đón và nghi ngờ đối với trợ cấp 100.000 yên, "không áp dụng cho lao động nghèo", yêu cầu mở rộng hỗ trợ

    Các biện pháp kinh tế của chính phủ sẽ được xây dựng vào ngày 19, tập trung vào lợi ích tương đương 100.000 yên cho những người dưới 18 tuổi. Đối với virus corona mới, các nhóm hỗ trợ cho các gia đình nuôi dạy trẻ và những người cần cuộc sống đã hoan nghênh nó như "lời cảm ơn", nhưng cũng có...
Top